هتل های کربلا

50دلار

75دلار نفر شبی ( فولبرد)

1 دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت اباعبدالله
  35دلار

  به ازاء هر نفر شب همراه با صبحانه(ایام عادی)

  7 دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
   80دلار

   به ازاء هر نفر شب فولبرد بوفه(ایام عادی)

   4دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
    30دلار

    به ازاء هر نفر شب همراه با صبحانه(ایام عادی)

    6 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
     22دلار

     به ازاء هر نفر شب

     4 دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
      22دلار

      به ازاء هر نفر شب

      7 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
       36دلار

       به ازاء هر نفر شب(فولبرد)

       5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
        40دلار

        به ازاء هر نفر شب(همراه با صبحانه)

        18 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
         25دلار

         به ازاء هر نفر شب(ایام عادی)

         8 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
          40دلار

          به ازاء هر نفر شب همراه با صبحانه(ایام عادی)

          20 دقیقه پیاده روی تا بین الحرمین