هتل های کربلا

۷۰دلار

به ازاء هر نفر شب فولبرد بوفه(ایام عادی)

۴دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
  ۲۲دلار

  به ازاء هر نفر شب همراه با صبحانه(ایام عادی)

  ۶ دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
   ۳۵دلار

   به ازاء هر نفر شب

   ۴ دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
    ۲۲دلار

    به ازاء هر نفر شب

    ۴ دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
     ۲۵دلار

     به ازاء هر نفر شب

     ۳ دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
      ۱۵دلار

      به ازاء هر نفر شب

      ۷ دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
       ۸۰دلار
       ۸ دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
        ۳۶دلار

        به ازاء هر نفر شب(فولبرد)

        ۵ دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
         ۱۸دلار

         به ازاء هر نفر شب

         ۵ دقیقه پیاده روی تا بین الحرمین
          ۱۸دلار

          به ازاء هر نفر شب

          ۶ دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام