هتل های کربلا

35دلار

به ازاء هر نفر شب

4 دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
  22دلار

  به ازاء هر نفر شب

  4 دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
   25دلار

   به ازاء هر نفر شب

   3 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
    160دلار

    به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

    30 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
     15دلار

     به ازاء هر نفر شب

     7 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
      80دلار
      8 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
       36دلار

       به ازاء هر نفر شب(فولبرد)

       5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
        12دلار

        به ازاء هر نفر شب

        5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
         18دلار

         به ازاء هر نفر شب

         5 دقیقه پیاده روی تا بین الحرمین
          18دلار

          به ازاء هر نفر شب

          6 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام