هتل های نجف اشرف

37دلار
5 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمومنین علیه السلام
  22دلار

  به ازاء هر نفر شب

  6 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
   55دلار

   به ازاء هر نفر شب فولبرد بوفه (ایام عادی)

   6 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
    27دلار

    به ازاء هر نفر شب(همراه با صبحانه)

    10 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
     35دلار

     به ازاء هر نفر شب

     5 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
      35دلار

      به ازاء هر نفر شب

      5 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
       50دلار

       به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

       5 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
        60دلار

        به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

        5 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
         75دلار

         به ازاء هر نفر شب فولبرد بوفه (ایام عادی)

         2 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
          60دلار

          به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

          5 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام