هتل های کربلا

18دلار

به ازاء هر نفر شب

6 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
  38دلار

  به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

  6 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
   40دلار

   به ازاء هر نفر شب(همراه با صبحانه)

   18 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
    40دلار

    به ازاء هر نفر شب

    9 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
     25دلار

     به ازاء هر نفر شب(ایام عادی)

     8 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
      25دلار

      به ازاء هر نفر شب

      4 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
       40دلار

       به ازاء هر نفر شب همراه با صبحانه(ایام عادی)

       20 دقیقه پیاده روی تا بین الحرمین
        18دلار

        به ازاء هر نفر شب

        4دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
         18دلار

         به ازاء هر نفر شب

         3دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
          60دلار

          به ازاء هر نفر شب فولبرد بوفه( ساختمان جدید)

          4 دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام