هتل های کربلا

12دلار

به ازاء هر نفر شب،فقط اسکان(ایام عادی)

5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
  35دلار

  به ازاء هر نفر شب همراه با صبحانه(ایام عادی)

  7 دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
   80دلار

   به ازاء هر نفر شب فولبرد بوفه(ایام عادی)

   4دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
    30دلار

    به ازاء هر نفر شب همراه با صبحانه(ایام عادی)

    6 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
     35دلار

     به ازاء هر نفر شب

     4 دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
      22دلار

      به ازاء هر نفر شب

      4 دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
       25دلار

       به ازاء هر نفر شب

       3 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
        22دلار

        به ازاء هر نفر شب

        7 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
         36دلار

         به ازاء هر نفر شب(فولبرد)

         5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
          18دلار

          به ازاء هر نفر شب

          5 دقیقه پیاده روی تا بین الحرمین