12دلار

به ازاء هر نفر شب،فقط اسکان(ایام عادی)

5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
  35دلار

  به ازاء هر نفر شب همراه با صبحانه(ایام عادی)

  7 دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
   22دلار

   به ازاء هر نفر شب

   6 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
    75دلار

    به ازاء هر نفر شب فولبرد بوفه(ایام عادی)

    4دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
     22دلار

     به ازاء هر نفر شب همراه با صبحانه(ایام عادی)

     6 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
      25دلار

      به ازاء هر نفر شب

      3 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
       20دلار

       به ازاء هر نفر شب

       7 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
        55دلار

        به ازاء هر نفر شب فولبرد بوفه (ایام عادی)

        6 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
        36دلار

        به ازاء هر نفر شب(فولبرد)

        5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
         75دلار

         به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

         2 دقیقه پیاده روی تا حرم کاظمین علیهم السلام
          نمایش 1-10 از 36 نتیجه برای رستورانپاک کردن همه