85دلار

به ازای هر نفر به صورت فولبرد

هفت دقیقه فاصله تا حرم
  32دلار

  47 دلار نفر شبی(فولبرد)

  8 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمومنین علیه السلام
   35دلار

   به ازاء هر نفر شب همراه با صبحانه(ایام عادی)

   7 دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
    28دلار

    به ازاء هر نفر شب

    6 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
     80دلار

     به ازاء هر نفر شب فولبرد بوفه(ایام عادی)

     4دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
      30دلار

      به ازاء هر نفر شب همراه با صبحانه(ایام عادی)

      6 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
       22دلار

       به ازاء هر نفر شب

       7 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
        55دلار

        به ازاء هر نفر شب فولبرد بوفه (ایام عادی)

        6 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
         36دلار

         به ازاء هر نفر شب(فولبرد)

         5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
          75دلار

          به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

          2 دقیقه پیاده روی تا حرم کاظمین علیهم السلام
           نمایش 1-10 از 24 نتیجه برای رستورانپاک کردن همه