40دلار

به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

6 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
  25دلار

  به ازاء هر نفر شب

  3 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
   15دلار

   به ازاء هر نفر شب

   7 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
    50دلار

    به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

    6 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
    36دلار

    به ازاء هر نفر شب(فولبرد)

    5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
     75دلار

     به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

     2 دقیقه پیاده روی تا حرم کاظمین علیهم السلام
      12دلار

      به ازاء هر نفر شب

      5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
       18دلار

       به ازاء هر نفر شب

       5 دقیقه پیاده روی تا بین الحرمین
        18دلار

        به ازاء هر نفر شب

        6 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
         38دلار

         به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

         6 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
          نمایش 1-10 از 33 نتیجه برای رستورانپاک کردن همه