85دلار

به ازای هر نفر به صورت فولبرد

هفت دقیقه فاصله تا حرم
  50دلار

  75دلار نفر شبی ( فولبرد)

  1 دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت اباعبدالله
   32دلار

   47 دلار نفر شبی(فولبرد)

   8 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمومنین علیه السلام
    35دلار

    به ازاء هر نفر شب همراه با صبحانه(ایام عادی)

    7 دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
     37دلار
     5 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمومنین علیه السلام
      28دلار

      به ازاء هر نفر شب

      6 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
       80دلار

       به ازاء هر نفر شب فولبرد بوفه(ایام عادی)

       4دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
        30دلار

        به ازاء هر نفر شب همراه با صبحانه(ایام عادی)

        6 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
         22دلار

         به ازاء هر نفر شب

         4 دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
          22دلار

          به ازاء هر نفر شب

          7 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
           نمایش 1-10 از 28 نتیجه