12دلار

به ازاء هر نفر شب،فقط اسکان(ایام عادی)

5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
  35دلار

  به ازاء هر نفر شب همراه با صبحانه(ایام عادی)

  7 دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
   37دلار
   5 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمومنین علیه السلام
    22دلار

    به ازاء هر نفر شب

    6 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
     80دلار

     به ازاء هر نفر شب فولبرد بوفه(ایام عادی)

     4دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
      30دلار

      به ازاء هر نفر شب همراه با صبحانه(ایام عادی)

      6 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
       35دلار

       به ازاء هر نفر شب

       4 دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
        22دلار

        به ازاء هر نفر شب

        4 دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
         25دلار

         به ازاء هر نفر شب

         3 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
          22دلار

          به ازاء هر نفر شب

          7 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
           نمایش 1-10 از 44 نتیجه