27دلار

به ازاء هر نفر شب(همراه با صبحانه)

10 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
    50دلار

    به ازاء هر نفر شب(همراه با صبحانه)

    30 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
      نمایش 1-2 از 2 نتیجه برای باشگاهپاک کردن همه