22دلار

به ازاء هر نفر شب

6 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
  70دلار

  به ازاء هر نفر شب فولبرد بوفه(ایام عادی)

  4دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
   22دلار

   به ازاء هر نفر شب همراه با صبحانه(ایام عادی)

   6 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
    35دلار

    به ازاء هر نفر شب

    4 دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
     22دلار

     به ازاء هر نفر شب

     4 دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
      25دلار

      به ازاء هر نفر شب

      3 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
       15دلار

       به ازاء هر نفر شب

       7 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
        80دلار
        8 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
         50دلار

         به ازاء هر نفر شب فولبرد بوفه (ایام عادی)

         6 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
         36دلار

         به ازاء هر نفر شب(فولبرد)

         5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
          نمایش 1-10 از 37 نتیجه برای هتلپاک کردن همه