40دلار

به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

6 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
  35دلار

  به ازاء هر نفر شب

  4 دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
   22دلار

   به ازاء هر نفر شب

   4 دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
    25دلار

    به ازاء هر نفر شب

    3 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
     15دلار

     به ازاء هر نفر شب

     7 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
      80دلار
      8 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
       50دلار

       به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

       6 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
       36دلار

       به ازاء هر نفر شب(فولبرد)

       5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
        75دلار

        به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

        2 دقیقه پیاده روی تا حرم کاظمین علیهم السلام
         12دلار

         به ازاء هر نفر شب

         5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
          نمایش 1-10 از 36 نتیجه برای هتلپاک کردن همه