هتل های کربلا

36دلار

به ازاء هر نفر شب(فولبرد)

5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
  30دلار

  به ازاء هر نفر شب

  25 دقیقه پیاده روی تا بین الحرمین
   12دلار

   به ازاء هر نفر شب

   5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
    30دلار

    به ازاء هر نفر شب

    5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
     18دلار

     به ازاء هر نفر شب

     5 دقیقه پیاده روی تا بین الحرمین
      18دلار

      به ازاء هر نفر شب

      6 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
       38دلار

       به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

       6 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
        40دلار

        به ازاء هر نفر شب(همراه با صبحانه)

        18 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
         40دلار

         به ازاء هر نفر شب

         9 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
          35دلار

          به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

          8 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام