هتل های کربلا

25دلار

به ازاء هر نفر شب

3 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
  160دلار

  به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

  30 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
   15دلار

   به ازاء هر نفر شب

   7 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
    80دلار
    8 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
     36دلار

     به ازاء هر نفر شب(فولبرد)

     5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
      12دلار

      به ازاء هر نفر شب

      5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
       18دلار

       به ازاء هر نفر شب

       5 دقیقه پیاده روی تا بین الحرمین
        18دلار

        به ازاء هر نفر شب

        6 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
         38دلار

         به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

         6 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
          40دلار

          به ازاء هر نفر شب(همراه با صبحانه)

          18 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام