۷۰دلار

به ازاء هر نفر شب فولبرد بوفه(ایام عادی)

۴دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
  ۲۲دلار

  به ازاء هر نفر شب همراه با صبحانه(ایام عادی)

  ۶ دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
   ۳۵دلار

   به ازاء هر نفر شب

   ۴ دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
    ۲۲دلار

    به ازاء هر نفر شب

    ۴ دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
     ۲۵دلار

     به ازاء هر نفر شب

     ۳ دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
      ۱۵دلار

      به ازاء هر نفر شب

      ۷ دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
       ۸۰دلار
       ۸ دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
        ۳۶دلار

        به ازاء هر نفر شب(فولبرد)

        ۵ دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
         ۱۸دلار

         به ازاء هر نفر شب

         ۵ دقیقه پیاده روی تا بین الحرمین
          ۱۸دلار

          به ازاء هر نفر شب

          ۶ دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام