هتل ها

40دلار

به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

6 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
  35دلار

  به ازاء هر نفر شب

  4 دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
   22دلار

   به ازاء هر نفر شب

   4 دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
    25دلار

    به ازاء هر نفر شب

    3 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام