هتل ها

۲۲دلار

به ازاء هر نفر شب

۶ دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
  ۷۰دلار

  به ازاء هر نفر شب فولبرد بوفه(ایام عادی)

  ۴دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
   ۲۲دلار

   به ازاء هر نفر شب همراه با صبحانه(ایام عادی)

   ۶ دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
    ۳۵دلار

    به ازاء هر نفر شب

    ۴ دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام