هتل های کاظمین

50دلار

به ازاء هر نفر شب

7 دقیقه پیاده روی تا حرم کاظمین
    30دلار

    به ازاء هر نفر شب(3 وعده غذا بوفه)

    5 دقیقه پیاده روی تا حرم کاظمین