هتل های کاظمین

۷۵دلار

به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

۲ دقیقه پیاده روی تا حرم کاظمین علیهم السلام
  ۵۰دلار

  به ازاء هر نفر شب

  ۷ دقیقه پیاده روی تا حرم کاظمین
   ۳۰دلار

   به ازاء هر نفر شب(۳ وعده غذا بوفه)

   ۵ دقیقه پیاده روی تا حرم کاظمین