35دلار

به ازاء هر نفر شب

5 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
  35دلار

  به ازاء هر نفر شب

  5 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
   60دلار

   به ازاء هر نفر شب

   5 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
    60دلار

    به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

    5 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
     75دلار

     به ازاء هر نفر شب (فولبرد بوفه)

     2 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
      70دلار

      به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

      5 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام