22دلار

به ازاء هر نفر شب

6 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
  50دلار

  به ازاء هر نفر شب فولبرد بوفه (ایام عادی)

  6 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
  27دلار

  به ازاء هر نفر شب(همراه با صبحانه)

  10 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
   35دلار

   به ازاء هر نفر شب

   5 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
    35دلار

    به ازاء هر نفر شب

    5 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
     50دلار

     به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

     5 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
      60دلار

      به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

      5 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
       75دلار

       به ازاء هر نفر شب فولبرد بوفه (ایام عادی)

       2 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
        60دلار

        به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

        5 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
         نمایش 1-9 از 9 نتیجه برای نجف اشرفپاک کردن همه