هتل های کربلا

55دلار

به ازاء هر نفر شب فولبرد بوفه (ایام عادی)

6دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
  28دلار

  به ازاء هر نفر شب

  8دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
   16دلار

   به ازاء هر نفر شب

   9 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
    25دلار

    به ازاء هر نفر شب

    5دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
     55دلار

     به ازاء هر نفر شب(همراه با صبحانه)

     7دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه اسلام
      30دلار

      به ازاء هر نفر شب

      3 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین
       65دلار

       به ازاء هر نفر شب همراه با صبحانه(ایام عادی)

       30 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
        20دلار
        7 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین
         18دلار
         5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین
          18دلار
          7 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین