12دلار

به ازاء هر نفر شب،فقط اسکان(ایام عادی)

5 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
  35دلار

  به ازاء هر نفر شب همراه با صبحانه(ایام عادی)

  7 دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
   22دلار

   به ازاء هر نفر شب همراه با صبحانه(ایام عادی)

   6 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
    20دلار

    به ازاء هر نفر شب(ایام عادی)

    8 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
     60دلار

     به ازاء هر نفر شب فولبرد بوفه( ساختمان جدید)

     4 دقیقه پیاده روی تا حرم حضرت عباس علیه السلام
      55دلار

      به ازاء هر نفر شب همراه با صبحانه(ایام عادی)

      30 دقیقه پیاده روی تا حرم امام حسین علیه السلام
       نمایش 1-6 از 6 نتیجه برای ویژه کربلاپاک کردن همه