37دلار
5 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمومنین علیه السلام
  22دلار

  به ازاء هر نفر شب

  6 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
   50دلار

   به ازاء هر نفر شب فولبرد بوفه (ایام عادی)

   6 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
   60دلار

   به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

   5 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
    75دلار

    به ازاء هر نفر شب فولبرد بوفه (ایام عادی)

    2 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
     نمایش 1-5 از 5 نتیجه برای ویژه نجفپاک کردن همه