50دلار

به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

6 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
60دلار

به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

5 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
    75دلار

    به ازاء هر نفر شب (فولبرد بوفه)

    2 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
      نمایش 1-3 از 3 نتیجه برای ویژه نجفپاک کردن همه