32دلار

47 دلار نفر شبی(فولبرد)

8 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمومنین علیه السلام
  37دلار
  5 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمومنین علیه السلام
   28دلار

   به ازاء هر نفر شب

   6 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
    55دلار

    به ازاء هر نفر شب فولبرد بوفه (ایام عادی)

    6 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
     60دلار

     به ازاء هر نفر شب(فولبرد بوفه)

     5 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
      75دلار

      به ازاء هر نفر شب فولبرد بوفه (ایام عادی)

      2 دقیقه پیاده روی تا حرم امیرالمؤمنین علیه السلام
       نمایش 1-6 از 6 نتیجه برای ویژه نجفپاک کردن همه